MALERGRUPPEN RÅNES AS

Vi er en lokalt forankret malergruppe i Tromsø som ble etablert i 1958 –en malergruppe som stolt drives av andre generasjon i dag. Vi er en mesterbedrift innen både maling og tapetsering med 7 ansatte, dette gir oss en unik faglig tyngde og gjennomføringskraft. Alt arbeid innenfor maling og tapetsering utføres med kvalitet fra start til slutt, til avtalt tid og pris.

Gulv og våtrombelegg og vinyl

Malergruppen Rånes er din foretrukne malermester når du skal legge belegg på gulv i tørrogvåtrom i Tromsø.Når det skal utføres arbeid på gulv og i våtrom er det viktig å velge fagfolk. Vi legger vår stolthet iå gi deget resultat som er tett, ordentlig og iht. våtromsnormenForarbeidet er viktigEn vel gjennomført jobb starter med godt forarbeid. Vi passer på at underlaget er jevnt og tørtfør vi velger riktig limog beleggtype.Vi i Malerguppen Rånes har lang erfaring med alle typer gulvbelegg og kan anbefale og leveredet gulvbelegget som passer best til hvert oppdrag.

TJENESTER

Våtrom

Vi bygger opp gulvet og legger belegg, både vinyl og linoleumsbelegg iht. våtromsnormenvi ervåtromssertifisert

Tapetsering

Mange ønsker en eller flere vegger med tapet for å oppnå det optimale helhetsinntrykketvitapetserer det plettfritt for deg

Farge og malingsvalg

Valg av farger og typer maling er helt essensielt for å få et best mulig resultatdu har ønskene, vi harløsningen

Bolig

Alle rom i en bolig trenger maling i en eller annenformvi sparkler, sliper og maler alle rom

Næringsbygg, sameie og borettslag

Områder med høy trafikk og mange brukere krever gode flater som både tåler å bli brukt samtidigsom det er pentvi skaper en god atmosfære i hele bygget. En vedlikeholdsavtale med oss gir dereen ekstra trygghet og et fast kontaktpunkt

Fasade

Fasaden til et bygg er den flaten som får mest påkjenningvi maler din fasade slik at bygget fremstårpå en god måte samtidig som byggverket beskyttes

Arbeid og tjenester

Som mester i både maling og tapetsering utfører vi en rekke forskjellige typer arbeid. Dersom det er noe du lurer på må du gjerne ta kontakt.

HVORFOR VELGE OSS

Kvalitet

Kvalitet fra start til slutt, til avtalt pris og tid

Mesterbrev

Mesterbrev i både maling og tapetsering

Dokumentasjon

All nødvendig dokumentasjon blir levert etter utført arbeid
Vi er tilgjengelig